Τι είδος έλεγχος εφαρμόζεται στα συμπληρώματα διατροφής;

01-01-0001

Τι είδος έλεγχος εφαρμόζεται στα συμπληρώματα διατροφής;

Όλα τα συμπληρώματα διατροφής που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα παρασκευής των τροφίμων ή των φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογα με το που κατηγοριοποιούνται. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα συστατικά των προϊόντων είναι ασφαλή για κατανάλωση, ότι τα πρόσθετα που επηρεάζουν την καθαρότητα των προϊόντων υπάρχουν στα χαμηλότερα επίπεδα και ότι τα προϊόντα περιέχουν τα συστατικά που αναγράφονται στη συσκευασία.