Που κατασκευάζονται τα προϊόντα σας;

01-01-0001

Που κατασκευάζονται τα προϊόντα σας;

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται στην Ευρωπαική Ένωση σύμφωνα με τα πρότυπα παρασκευής των τροφίμων ή των φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογα με το που κατηγοριοποιούνται.